Kuringen – Grote Baan

De projectsite betreft de oostelijke zone van het binnengebied tussen de Grote Baan - Maria Pypelinckstraat - Larestraat – Hentjenslaan en de parking van de aangrenzende school, welke toegankelijk via de Larestraat. Het plangebied is gesitueerd binnen de afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt-Genk, ten westen van de kern van Kuringen (5 min. wandelafstand).
De verkaveling gaat uit van optimale afwerking en wooninbreiding binnen het woonblok Grote Baan - Maria Pypelinckstraat - Larestraat – Hentjenslaan. Langs de Larestraat zal een afwerking van het straatbeeld worden voorzien door het oprichten van 2 halfopen wooneenheden. Tevens zal er t.h.v. de Larestraat een insteek worden voorzien betreffende een ‘zone voor gemeenschappelijke ontsluiting’ met een verbinding naar het achterliggend gebied. Lot 1 zal worden heringericht als parking voor de schakelschool, en zal worden ontsloten naar de Larestraat via de ‘zone voor gemeenschappelijke ontsluiting’ waarbij er i.f.v. ontsluiting een erfdienstbaarheid zal worden verleend. Lot 1 zal binnen de verkaveling worden opgenomen als uit de verkaveling te sluiten.
In het achterliggende gebied wordt een projectzone gedefinieerd als wooninbreiding binnen het woonblok Grote Baan - Maria Pypelinckstraat - Larestraat – Hentjenslaan. Binnen de projectzone zal één appartementencomplex worden opgericht met een bouwhoogte van max. 2 bouwlagen en een setback. Het bewonersparkeren zal binnen de projectzone maximaal uit het zicht worden onttrokken doormiddel van een ondergrondse parking. De onbebouwde ruimte zal worden ingericht als kwalitatieve groene ruimte.
Langs de Grote Baan wordt een stedelijke verdichting voorzien aansluitend op de kenmerkende woonkorrel ten westen van het plangebied. Deze stedelijke woonkorrel wordt gekenmerkt door een gabarit van 4 bouwlagen met een setback. De verkaveling voorziet op lot 5 een gelijkaardige ontwikkeling aan de Grote Baan betreffende een appartementencomplex van 4 bouwlagen met setback waarbij de bestaande voorgevelbouwlijn vanuit kadastraal perceel 204G wordt voortgezet binnen de verkaveling. De parkeerbehoefte betreffende bewonersparkeren benodigd voor dit appartementencomplex zal worden voorzien in de ondergrondse parking op te richten onder het appartementencomplex binnen de projectzone van lot 5. De op te richten bouwvolumes binnen lot 5 dienen te worden ontworpen en uitgevoerd binnen één stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Hiermee wordt tevens de parkeerbehoefte volledig op eigen terrein opgelost.