Referenties

Melkerijstraat – Kinrooi-Centrum

Opdracht: Ontwerp- en studieopdracht Kinrooi centrum

Opdrachtgever: Sociale koopmaatschappij Landwaarts CVBA

Team: THV PCP architecten – Geosted bvba

Ontwerp: 2018

Status: Laureaat wedstrijd - Bouwaanvraag


Meer over dit project

Opdracht: Masterplan voor nieuwbouw woonzorgcentrum en PPS-woonontwikkeling

Opdrachtgever: gemeente Oudsbergen

Ontwerp: 2014-19

Status: bouwaanvraag woonzorgcentrum – aanbesteding PPS

Meer over dit project

Opdracht: Masterplan voor de herbestemming van scholencampus Regina Mundi

Opdrachtgever: Stad Genk

Team: THV De Gouden Liniaal Architecten – Geosted bvba

Ontwerp: 2011

Status: Laureaat Open Oproep 1803

Meer over dit project

Opdracht: Ontwerp- en studieopdracht Driehoeven Genk

Opdrachtgever: Sociale woonmaatschappij Nieuw Dak

Team: THV PCP architecten – Geosted bvba

Ontwerp: 2017

Status: Laureaat wedstrijd - Bouwaanvraag

Meer over dit project

Opdracht: Masterplan voormalige TIKB-site Eisden Maasmechelen

Opdrachtgever: Domum projectontwikkeling

Team: THV PCP architecten – Geosted bvba

Ontwerp: 2017

Status: Uitvoering

Meer over dit project
Masterplan, verkavelingsplan en begeleiding architectuurontwerpen voor de realisatie van 267 wooneenheden binnen het stedelijk woongebied vlak aansluitend aan de westzijde van het station van Bilzen Meer over dit project
Masterplan, ondersteuning  actualisatie woonbehoeftestudie, aanvraag tot Principieel akkoord, verkavelingsplan en begeleiding architectuur voor de gefaseerde realisatie van 96 duurzame wooneenheden als eerste duurzame wijk binnen Limburg Meer over dit project
Opmaak gedetailleerde visie op zonevreemde sport- en recreatie binnen de gemeente op basis van het binnen het GRS opgestelde afwegingskader gekoppeld aan de opmaak van een RUP bestaande uit 7 deelplannen Meer over dit project
De projectsite betreft de oostelijke zone van het binnengebied tussen de Grote Baan - Maria Pypelinckstraat - Larestraat – Hentjenslaan en de parking van de aangrenzende school, welke toegankelijk via de Larestraat. Het plangebied is gesitueerd binnen de afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt-Genk, ten westen van de kern van Kuringen (5 min. wandelafstand). Meer over dit project
De projectsite situeert zich binnen het bouwblok Graaf de Brigodestraat, Papenakkerstraat, Sint- Truidersteenweg en Pastorijstraat. Voor dit bouwblok als voor de directe omgeving werd door BUUR een masterplan opgesteld. De studie voorzag in een bijsturing van dit masterplan waarbij er rekening wordt gehouden met een gefaseerde totaalontwikkeling aan de Graaf de Brigodestraat. Tevens werd er een landschapsplan opgemaakt voor de aanleg van niet-bebouwde ruimte van de totaalontwikkeling. Meer over dit project