Woonzorgzone – Opglabbeek

Opdracht: Masterplan voor nieuwbouw woonzorgcentrum en PPS-woonontwikkeling

Opdrachtgever: gemeente Oudsbergen

Ontwerp: 2014-19

Status: bouwaanvraag woonzorgcentrum – aanbesteding PPS

Het voorwerp van de opdracht bestaat eruit een ruimtelijke vertaalslag te maken van de missie/missie binnen het project “ouderenzorg” in de gemeente Oudsbergen. De gemeente heeft de ambitie om in het centrum, in de schaduw van het gemeentehuis een hoogwaardig woonproject te realiseren op basis van een stedenbouwkundige en architecturale totaalvisie. Een nieuw woonzorgcentrum zal een belangrijk onderdeel uitmaken van het plangebied. Het Masterplan “Woonzorgzone Opglabbeek” is een resultaat van grondig ontwerpend onderzoek en vormt een antwoord op de voorwaarden gesteld in het RUP “Opglabbeek centrum”.
Het in kaart brengen van de korrelgrootte van de gebouwen in en rond het centrum van Opglabbeek leert ons dat er een duidelijke ‘overgangslijn’ te trekken valt. T.h.v. het plangebied, dat in dit verhaal een bijzondere positie lijkt in te nemen, ligt de grens tussen grotere en kleinere korrel. Naast de overgang in korrelgrootte bevindt het plangebied zich ook in een overgangszone van bestemmingen. Het één is in dit geval direct verbonden met het andere.
Rond een autoluw ‘binnenplein’ (als verlengde van het park rond het gemeentehuis) zullen er, naast het nieuwe woonzorgcentrum, 2 collectieve woongebouwen worden voorzien met een variatie van kleinere en grotere wooneenheden. De configuratie van de 2 woongebouwen vraagt een specifiek antwoord naar bezonning. Alle wooneenheden dienen zoveel mogelijk “evenwaardig behandeld” te worden en zullen allemaal een pleinrelatie hebben en een optimale oriëntatie genieten.
De 3 gebouwen (twee woongebouwen + nieuw woonzorgcentrum) vormen samen de wanden van het ‘ingesloten plein’. De ‘voorbouwlijn’ van de woongebouwen bevindt zich telkens op de respectievelijke rooilijn. Een spel van 2 en 4 bouwlagen zal slim worden ingezet zodat de woongebouwen zich integreren in de omliggende straten. De accenten zullen daarom, i.f.v. hun ruimtelijke impact,  aan de pleinzijde worden ingezet.