Melkerijstraat – Kinrooi-Centrum

Opdracht: Ontwerp- en studieopdracht Kinrooi centrum

Opdrachtgever: Sociale koopmaatschappij Landwaarts CVBA

Team: THV PCP architecten – Geosted bvba

Ontwerp: 2018

Status: Laureaat wedstrijd - Bouwaanvraag

Sociale koopmaatschappij Landwaarts CVBA is opdrachtgever voor de ontwikkeling van een projectgebied in Kinrooi-centrum. Het projectgebied bevindt zich tussen de kerk, de pastorij, de middelbare school en een fitnesscentrum dat gevestigd is in de oude melkerij. Nagenoeg alle bebouwing die zich binnen het projectgebied bevond werd in de voorbije jaren gesloopt, waardoor er een kale vlakte ontstaan is op een strategische plek in het centrum.
Het ontwerp voorziet in een duidelijk ruimtelijk gebaar dat de aansluiting met de Breeërsteenweg kwalitatief en helder oplost. De essentiële wandvorming ‘maakt de ruimte hard’. Deze plek zal de aankondiging vormen van de nieuwe ontwikkeling, de zone aan de kerk en zal tegelijk een versterking vormen van de voorruimte van de voormalige melkerij (Kinsport) of eender welke latere ontwikkeling.
Er wordt een netwerk van woonstraten en –pleinen voorgesteld, opgehangen aan de reeds aanwezige plekken met een grote aandacht voor de verblijfskwaliteit, voldoende ‘groencontact’ en een zo autoluw mogelijk karakter. De ontwikkeling verzoent de verschillende schalen/bestemmingen rondom het plangebied. Dit leidt tot een diversiteit aan typologieën/woonvormen die allemaal, vanuit hun positie op het terrein een gepast antwoord geven aan hun directe omgeving, rekening houdend met densiteit, wandvorming, privacy en oriëntatie.
Binnenin het plangebied wordt de ‘woonerf’-sfeer opgeroepen waar het aangenaam en rustig vertoeven is. De woningen communiceren via hun binnenruimte met de publieke ruimte. Hierdoor heeft de bewoner zelf de kans om een evenwicht te vinden tussen ‘beschutting’ en sociaal contact/controle.
De nieuwe publieke ruimte is een inclusieve publieke ruimte en zal sociale ontmoeting tussen de bewoners stimuleren. Hierin is iedereen vertegenwoordigd: kinderen, ouderen, mindervaliden enz.